Category Archives: Печатени материјали

ЗНАЕЊЕТО НЕ Е СТОКА

 

 Знаењето не е продукт кој може да се продаде. Кога еден му пренесува знаење на друг, знаењето не изчезнува од главата на оној кој го пренел. Луѓето не се осиромашуваат преку пренесување знаење, туку напротив – се збогатуваат, а знаењето само се множи.

 Мојата идеја не е само моја идеја – таа е продукт на сите мои размислувања и на размислувањата на многу луѓе пред мене, кои за неа пишувале и говореле. Мојата идеја е продукт на целото општество. Знаењето е јавно добро, и не може да биде приватна сопственост.

 

ОБРАЗОВАНИЕТО НЕ Е НА ПРОДАЖБА!

 

Образованието не е на продажба!


КАКОВ Е ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ ДЕНЕС?

ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ е поле за одгледување на идни „прилагодени“ и „соодветни“ граѓани. Тој е алат во служба на одржување на моменталниот политички поредок. Од градинка до факултет човекот се дресира да израсне во послушен, дисциплиниран, апатичен работник и конзумер. Тој е добар граѓанин тогаш кога следи наредби, кога не покажува став спрема општествениот поредок, кога не си дозволува да сонува за промени и кога се согласува со она кое други го одлучуваат во негово име.

 ФАКУЛТЕТОТ, некогаш место за стекнување знаења и потенцијал за критичко мислење, погон за активно вклучување на младите во креирање на општеството, место за калење на најкритичните умови од чија сила трепереа и тоталитарните влади; денес е полигон за производство на апатични луѓе-роботи, машини спремни за лансирање на пазарот на труд и идни „добри граѓани“.

 БОЛОЊСКИОТ ПРОЦЕС, кој толку го форсираат институциите во Европа, се сведува на броење бодови, пишување домашни и наоѓање решени тестови. ЕКТС го консумира времето на слободниот студент за да не може воопшто да дојде до тоа да го испитува општествениот поредок и исправноста на денешниот образовен систем. Тоа не е случајност; тоа е превентивна мерка.

 


НЕКОГАШ СО МЛАДИТЕ…

НЕКОГАШ СО МЛАДИТЕ

 НЕМАШЕ ЗАЕБАНЦИЈА!

Некогаш студентите и средношколците не молеа некој „да го чуе нивниот глас“, туку обединето и организирано се бореа за своите права и својата иднина.

 Речиси сите големи општествени промени во дваесетиот век се иницирани од студентски бунтови.

 Некогаш можеше да се каже „светот останува на младите“.

Денес таа реченица не значи ништо.


 

sloboden.indeks[at]gmail.com   www.slobodenindeks.tk